Nio forskare bloggar om digitalisering

På bloggen diskuterar vi frågor kring

digitala textkompetenser, utmaningar för lärare och elever, bedömning av multimodalitet, visualiseringar, digital kompetens med mera. Allt utifrån genomförda studier och projekt.

Senaste inlägget:

Eva Wennås Brante diskuterar spänningen mellan lärares pedagogiska praxis och lagstiftning vad gäller digitala verktyg. Läs inlägget för att veta mer!


Vill du få direkt information när nästa inlägg publiceras?