Nio forskare bloggar om digitalisering

På bloggen diskuterar vi frågor kring

digitala textkompetenser, utmaningar för lärare och elever, bedömning av multimodalitet, visualiseringar, digital kompetens med mera. Allt utifrån genomförda studier och projekt.

Senaste inlägget:

I förra veckan åter-publicerade vi ett inlägg skrivet av TIMDA i mars i år. Inlägget var skrivet som en reflektion över debatten kring skolans digitalisering vid det tillfället, men våra tankar från i mars har även bäring på den diskussion som förs just nu. Till den nuvarande diskussionen räknar vi bland annat skolministerns utspel om att förslaget till ny digitaliseringsstrategi kommer att få ”bakläxa”. Det uttalandet har en del kollegor i andra länder reagerat på. Vi bad därför några av dem att skriva en reflektion om hur de uppfattat situationen i Sverige utifrån sitt perspektiv och i relation till den kontext de befinner sig i.

Först ut att nappa på detta är Neil Selwyn, professor på Monash University, Melbourne, Australien (https://research.monash.edu/en/persons/neil-selwyn). Neil har en viss kännedom om Sverige efter att ha varit gästprofessor på Göteborgs universitet för några år sedan och sedan fortsatt samarbeta med ett antal svenska forskare. Han var den inledande plenarföreläsaren på den senaste NERA-konferensen (Nordic Educational Reserach Association) i Oslo i mars, som hade temat digitaliseringen av utbildning. Neil Selwyn är känd för att ofta vara kritisk till skolans digitalisering och inte minst till EdTech-branschen. Därför tyckte vi att det var extra intressant att höra vad han hade att säga om diskussionen i Sverige just nu kring den nya digitaliseringsstrategin. Läs inlägget här!


Vill du få direkt information när nästa inlägg publiceras?