Tio forskare bloggar om digitalisering

Nio forskare bloggar om digitalisering

På bloggen diskuterar vi frågor kring

digitala textkompetenser, utmaningar för lärare och elever, bedömning av multimodalitet, visualiseringar, digital kompetens med mera. Allt utifrån genomförda studier och projekt.

Senaste inlägget:

Vinster och förluster?

Anna Åkerfeldt diskuterar möjligheten att använda dimensionerna vinster och förluster som en tankeram för att diskutera användningen av digitala resurser i skolan samt att göra didaktiska medvetna val av teckensystem och medier. Genom att använda vinster och förluster som tankeram och utgångspunkt skapas möjligheter att inte associera till ”bra” och dåligt” utan att se potentialen i vad olika medier och teckensystem har att erbjuda och utifrån det designa sin undervisning 


Vill du få direkt information när nästa inlägg publiceras?

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång