Nio forskare bloggar om digitalisering

På bloggen diskuterar vi frågor kring

digitala textkompetenser, utmaningar för lärare och elever, bedömning av multimodalitet, visualiseringar, digital kompetens med mera. Allt utifrån genomförda studier och projekt.

Senaste inlägget:

Anna Åkerfeldt berättar i det senaste blogginlägget om hur flickor respektive pojkar tar sig an skoluppgifter kring programmering. Datavetenskap är ett fält som behöver attrahera en mångald av individer Läs inlägget för att veta mer om hur skolan kan vara med och bidra till den mångfalden!


Vill du få direkt information när nästa inlägg publiceras?