Covid-19, utbildningsväsendets svarta svan?

Detta inlägg är skrivet av Linnéa Stenliden

BIld av Alexas_Fotos från Pixabay

Läraren Carolina berättar:

Det nya Coronaviruset har rört sig snabbt över hela världen och nu kommit så nära att jag direkt börjar misstänka att min lätta förkylning trots allt skulle kunna vara en samhällsfarlig virussjukdom. Det är torsdag morgon och samtidigt som mina kollegor nu tvingas genomföra nationella prov digitalt utan mig så ska jag ta prover på sjukhuset. En kollega ringer när jag sitter i bilen och är uppstressad över att tekniken inte fungerar. Jag står uppskriven som teknisk support på informationen lärarna har fått, men jag har ingen möjlighet att hjälpa och måste lämna min kollega att lösa problemet själv. Det är fredag morgon när telefonen ringer och infektionskliniken meddelar mig att mitt provsvar för covid-19 kommit tillbaka positivt. 

Det som händer de följande dagarna är utom min kontroll, eftersom jag nu ska hållas isolerad i hemmet. Jag är en av de första att konstateras smittad i regionen, och oron stiger snabbt på min arbetsplats, både bland elever, vårdnadshavare och kollegor. De första dagarna under min frånvaro, som ska komma att sträcka sig över en hel månad, är 17 lärare borta och många elever hålls hemma. Omställningen till distansundervisning går över en natt och på grund av den höga frånvaron skapas nya, tillfälliga scheman utifrån vilka lärare som är på plats från dag till dag.

Denna händelse är en del av upprinnelsen till en upplösning och transformering av skola och utbildning av sällan skådat slag, både lokalt och globalt. Fenomenet kan beskrivas som “en svart svan” i relation till utbildningsväsendet. Metaforiskt beskriver en svart svan något ovanligt, något som oförutsett inträffar och får mycket stor inverkan. Få saker i det förflutna pekar på dess sannolikhet att inträffa och efteråt söks förklaringar till händelsen och vad som verkligen inträffade.

I bloggtexten här vill jag lyfta fram hur denna ”svarta svan-händelse” visar sig få inverkan och konsekvenser för hur lärares digitala kompetens kan förstås. Under en månads tid med start från den 20 april, 2020 genomförde jag, tillsammans med 5 lärare i svenska på högstadiet och gymnasiet en aktionsforskningsstudie. Det är svenskläraren Carolina ifrån denna studie som ovan beskriver hur hon som en av de första i landet drabbas av covid-19.

Carolinas virus skapar massiv oro och osäkerhet bland lärare, elever och vårdnadshavare på skolan. Den sätter tidigare logiker om vad utbildning utgörs av ur spel, liksom strukturer för tid och rum. Ingen på skolan har någonsin tänkt att ett virus på detta oförutsedda snabba sätt skulle kunna få en så stor inverkan på alla. De Corona-virus som infiltrerar riskerar inte bara att angripa skolans lärare och elever utan det kommer också visa sig drabba den pågående process som alltid skapas i utbildningens relationella spänningsfält (Biesta, 2007). Carolina blir en del av en historiskt sett unik omställning, inte bara av svenska utbildningspraktiker utan också internationellt. Den 23 april 2020 påverkar detta cirka 90 % av eleverna i förskola, grundskola och gymnasium, i 191 länder världen över (UNESCO, 2020).  Bergström och Nouri (2020) menar att trots att svensk skola digitaliserats under de senaste åren råder stor okunskap om de tankar, erfarenheter, planeringar och strategier som helt plötsligt blir aktuella. Lärare vittnar om krav på snabb omställning, att “jag arbetar gånger 4 just nu”, att behovet av teknisk support är enormt liksom att andra och ibland motstridiga krav uppstår i relation till undervisningen. I detta “nu” blir allt nära och pågående. Som i en turbulent brännpunkt, aktualiserad av alla obegränsade och parallella händelser, så uppstår skolverksamheten. Just här, i och av de digitala undervisningssituationerna, förändras kraven på lärares yrkeskunnande. Här blir situationsbundna, prövande, utforskande kunskaper avgörande för lärare när de ska agera i de konkreta digitala rum där de tillsammans med elever och teknik ”tvingas” samspela.

Vår studie visar att lärares överblick av undervisningen och kontakten med eleverna begränsas av den mer statiska position som de placeras i av de digitala verktygen. Lärare försöker dock kompensera genom en mer verbal/röstburen organisering av undervisningen och med en orientering mot tid/klockslag. De försöker uppskatta elevers arbetsprocesser genom en förutbestämd precisering av arbetet och dess omfattning. De prövar att utöva en exakthet i förberedelser också av den digitala rumsliga organisationen. Men, framförallt försöker de utveckla en kompenserande kommunikativ sinnlighet och lyhördhet i relation till sina elever. Sammantaget kan detta ses som konturer av ett alternativt strukturerande av undervisningens tid och rum. Uppenbart är att, när lärares kompetenser sätts på prov i distansundervisning så framträder i första hand något annat än behovet att enbart kunna hantera, välja och vilja applicera olika digitala verktyg i undervisningen, dvs lärares digitala kompetens utgörs av något annat än det som tidigare utgjort kärnan i olika beskrivningar av denna förmåga. Istället visar sig lärares förmåga till responsivitet i situationsbundna relationer tillsammans med anpassningsförmåga vara avgörande kompetenser i den digitala undervisningen. Den svarta svanen får implikationer – en “kvalitativ digital kompetens” – där det subjektiva, det känslomässiga och relationella framstår som mest väsentligt i lärares digitala yrkeskunnande (Stenliden et al., 2020).

Referenser

Biesta, G. (2007). Recensionsessä – Biesta och utbildningens brännpunkt. Utbildning och demokrati 16(3), 95 – 100.

Bergdahl, N. & Nouri, J. (2020).  Covid-19 och omställning till distansundervisning i svensk skola. Återföringsrapport 2020-03-27. Stockholms universitet: Stockholm. Hämtad den 14 maj, 2020.

UNESCO. (2020). COVID-19 Educational Disruption and Response. Hämtad den 15 maj från: https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures 

Stenliden, L., Bylund, A. M., Landkvist, L., Lind, L. E., Lundberg, S. K., Stenmark, H., & Wilhelmsson, C. (2020). Lärares digitala kompetens före, under och efter covid-19. https://doi.org/10.31235/osf.io/bvca3

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: