Konsten att skapa multimodala texter

Detta inlägg är skrivet av Lisa Molin

I dagarna kommer boken Skrivdidaktik i grundskolan ut. Boken är en antologi skriven av flera olika forskare och handlar om skrivande och skrivdidaktik i grundskolans alla åldrar. Syftet är att beskriva och diskutera grundförutsättningar för skrivundervisning där vi som författare vill ge lärare redskap för att tänka bredare och djupare om skrivundervisning. Kapitlen i boken berör en mängd olika aspekter av skrivande i grundskolan, exempelvis relationen mellan skrivande och läsande, skrivande i och mellan flera språk, skrivande genom dataspelande, lek och emojis, och multimodalt skrivande och digitalitet.

Kapitel 7 om multimodalt skrivande och digitalitet, har skrivits av mig (Lisa Molin), Carina Hermansson och Anna-Lena Godhe. Utgångspunkten är de samhälleliga förändringar som gör det allt viktigare att undervisa om hur man kan förstå, tolka och skapa digitala och multimodala texter, det vill säga texter som består av olika modaliteter såsom ljud, bilder, symboler och traditionell text. Även den svenska läroplanen för grundskolan (Lgr22) betonar vikten av att elever utvecklar förmågan att använda digitala verktyg och medier för skapande, kommunikation och lärande. I de flesta ämnen finns det också formuleringar i det centrala innehållet som förutsätter att ett sådant arbete inkluderar användning och förståelse av texter där olika uttryckssätt samspelar.

Utifrån teorier om multimodalitet (Bezemer & Kress, 2016; Kress, 2010) vill vi i kapitlet inspirera lärare att ge elever förutsättningar att göra väl underbyggda val av vad som ska uttryckas med hjälp av olika modaliteter. Det här innefattar resonemang både om hur man kan förbereda eleverna för skapande och hur man kan stötta själva processen. Även lärares bedömning av digital och multimodal textproduktion diskuteras i kapitlet.

Mer specifikt guidar vi läsaren igenom viktiga förutsättningar för multimodal textproduktion i klassrummet, såsom den pedagogiska miljöns och elevernas individuella förutsättningar (Dalton, 2014). Vi ger förslag på hur man kan ge elever möjlighet att utveckla en grundläggande förståelse för vad skickligt multimodalt textskapande innebär genom så kallad dekonstruktion, såsom att undersöka texters uppbyggnad, hur olika modaliteter bidrar till meningsskapande och hur man kan förhålla sig kritisk till budskap (Janks, 2010; Molin, 2020). En viktig del för att förbereda skapande av multimodala texter är att bestämma vilket innehåll som ska presenteras, med vilket syfte, för vem och med vilka resurser som texten ska skapas. Till viss del är detta samma sak som när man skapar verbalspråkliga (talade och skriftliga) texter, men i kapitlet lyfter vi det som är specifikt när texter är digitala och multimodala. Om texten exempelvis ska delas på internet eller bestå av flera olika modaliteter så ställs mer komplexa krav på skaparen (Borgfeldt & Lyngfelt, 2017). Avslutningsvis ger vi förslag på ett antal utgångspunkter som lärare kan använda för att värdera och bedöma digitala och multimodala texter, såsom att låta eleverna beskriva och motivera sina val, om texten passar för tänkt läsare och medium, eller hur den multimodala texten fungerar utifrån syftet (Godhe, 2014).

Boken Skrivdidaktik i grundskolan planeras att ges ut under våren av Studentlitteratur.

Konsten att skapa multimodala texter

Referenser:

Bezemer, J., & Kress, G. (2016). Multimodality, learning and communication: A social semiotic frame. Routledge.

Borgfeldt, E., & Lyngfelt, A. (2017). ”Jag ritade först sen skrev jag”. Elevperspektiv på multimodal textproduktion i årskurs 3. Forskning om undervisning och lärande, 5(1), s. 64-89

Dalton, B. (2014). E-text and e-books are changing the literacy landscape. Phi Delta Kappan, 96(3), s. 38-43.

Godhe, A-L. (2014). Creating and assessing multimodal texts: Negotiations at the boundary. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet.

Janks, H. (2010). Literacy and power. London: Routledge.

Kress, G. (2010). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. Routledge.

Molin, L (2020). Kritiskt digital textarbetet i klassrummet. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet.

2 reaktioner till “Konsten att skapa multimodala texter

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: