TIMDA goes to NERA

Flera av TIMDA’s medlemmar har varit på NERA’s konferens i Oslo 15-17 mars med temat Digitalization and Technologies in Education – Opportunities and Challenges. Här nedan kan du ta del av deras reflektioner i ljudformat. Tack till reporter Anna-Lena Godhe och de intervjuade Sylvana Sofkova Hashemi, Anna Åkerfeldt, Petra Magnusson, Lisa Molin, Linnéa Stenliden samtFortsätt läsa ”TIMDA goes to NERA”

Stoppa den trendkänsliga pendelns svängningar!

Detta blogginlägg är skrivet av Sylvana Sofkova Hashemi Dagens barn och ungdomar växer upp omgivna av en mängd medier. De lär sig tidigt att växla mellan olika genrer, skanna av och tolka information. De är vana vid att navigera genom menyer och ikoner samt hantera en mängd verktyg för att uttrycka sig och förmedla information.Fortsätt läsa ”Stoppa den trendkänsliga pendelns svängningar!”

Hitta sin egen röst via digital teknik

Detta inlägg är skrivet av en inbjuden gäst – Anna Irma von Knorring. Anna har varit doktorand till två av medlemmarna i TIMDA (Eva WB och Anna-Lena) och vi ville gärna ge henne möjlighet att berätta om sin avhandling, som faller inom ramen för TIMDA’s intresseområde. Anna hette tidigare Hell i efternamn, som synes iFortsätt läsa ”Hitta sin egen röst via digital teknik”

Nyfiken på…  

Cecilia Segerbys forskning om texter i matematikämnet Detta blogginlägg är skrivet av Petra Magnusson Cecilia Segerby är lektor i matematikdidaktik vid högskolan Kristianstad och delar TIMDAs intresse för texter som används i undervisning och det som vi betecknar som digitala textkompetenser. Det här inlägget handlar om Cecilias forskning om texter i matematikämnet. Cecilia har enFortsätt läsa ”Nyfiken på…  ”

Digitaliseringen av skolväsendet är inte valbar!

Detta inlägg är gemensamt skrivet av TIMDA Vi upplever att samtalet om digitaliseringen av skolväsendet i Sverige förändrats till sin karaktär. Allt fler röster höjs som ifrågasätter digitala resurser i skolan och indirekt behovet av elevers digitala kompetens. Ett exempel är en nyligen publicerad artikel där skolministern oroar sig för att digitalisering i den svenskaFortsätt läsa ”Digitaliseringen av skolväsendet är inte valbar!”

Digitaliseringens bidrag till likvärdighet och ökad måluppfyllelse

Detta inlägg är skrivet av Anna-Lena Godhe I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet betonas målet att digitaliseringen ska bidra till ökad likvärdighet och höjd måluppfyllelse. I studien Skolor och förskolors digitalisering och digitala kompetens i praktiken som jag har lett har 75 pedagoger, från förskola till Komvux, via intervjuer svarat på frågan om hur deFortsätt läsa ”Digitaliseringens bidrag till likvärdighet och ökad måluppfyllelse”

Hur designar gymnasieelever argument i skriftliga arbeten med stöd av visuella resurser?

Detta inlägg är skrivet av Eva Svärdemo Åberg Att kunna formulera, underbygga och bemöta en argumentation i såväl tal som skrift är förmågor som genom åren har uppmärksammats på många sätt inom olika utbildningar. Vikten av att kunna uppvisa goda grunder för sin argumentation har ansetts vara nyckeln till framgång för vidare studier. Inom gymnasieskolanFortsätt läsa ”Hur designar gymnasieelever argument i skriftliga arbeten med stöd av visuella resurser?”

Ett translanguagingperspektiv i kombination med digitala verktyg – en väg till ökad likvärdighet?

Detta inlägg är skrivet av Lisa Molin Amanda Vernersson arbetar som förstelärare i en årskurs 2 vid Bergsjöskolan i Göteborg. I följande blogginlägg får vi ta del av hennes erfarenheter av att använda digitala verktyg i ett flerspråkigt och mångkulturellt klassrum. Forskning har visat att flerspråkiga undervisningsstrategier kan leda till högre skolresultat och stärka eleversFortsätt läsa ”Ett translanguagingperspektiv i kombination med digitala verktyg – en väg till ökad likvärdighet?”

Nätverksträff irl

TIMDA har precis avslutat en stimulerande nätverksträff i vackert höstväder och fin miljö. När vi träffas tar vi oss tid till uppdatering om både nya och pågående projekt, så även denna gång. Förutom det planerade vi inför framtida symposier och andra gemensamma aktiviteter. En annan programpunkt rörde diskussioner kring aktualiteter, som den nya digitaliseringsstrategin, läromedelsgranskningen,Fortsätt läsa ”Nätverksträff irl”

Nordisk barndom sett i ljuset av den snabba digitala utvecklingen

Detta inlägg är skrivet av Ewa Skantz Åberg Vad kännetecknar en nordisk barndom betraktad i ljuset av den snabba digitala utvecklingen? Den frågan ställde sig en grupp forskare från Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island och diskuterade den i en serie workshoppar. Gruppen, som kom att kallas det Nordiska forskarnätverket om digital barndom, behandlade enFortsätt läsa ”Nordisk barndom sett i ljuset av den snabba digitala utvecklingen”