Vad är digital bildning?

Detta inlägg är skrivet av Ewa Skantz Åberg Frågan vad bildning är och vem som bär ansvaret för människors bildningsprocess är ständigt aktuell och dess svar varierar beroende på under vilken tidsepok den ställs. På senare år har denna fråga fått förnyad aktualitet i kölvattnet av samhällets digitalisering. När vi inte bara har tryckta böckerFortsätt läsa ”Vad är digital bildning?”

Vad är en bok?

Sylvana Sofkova Hashemi har skrivit en artikel på Skolverkets hemsida i vilken hon sammanställt intressanta studier om fenomen som ljudbokslyssnande (ni kan aldrig gissa vilka som ”läser” mest enligt den studien!), e-böcker och om hur elevers motivation till att läsa kan öka när de läser digitalt. Givande digital läsning utlovas om ni klickar in erFortsätt läsa ”Vad är en bok?”

Nej tack till digitala hjälpmedel?!

Detta inlägg är skrivet av Eva Wennås Brante I helgen stod det en artikel i min lokala tidning (Ystads Allehanda) om en friskolekoncern som är på väg att etablera en ny skola i Ystad. Talespersonen säger bland annat i artikeln ”Det finns inte något stöd i forskningen för att digitala hjälpmedel ökar inlärningen”. Skolans fokusFortsätt läsa ”Nej tack till digitala hjälpmedel?!”

När vi talar om ”digitaliseringen”…

Detta inlägg är skrivet av Petra Magnusson God fortsättning på det nya året! Trots förhoppningar om att vi våra skolor så småningom ska kunna återgå till undervisning i normalläge så får vi förmodligen vara beredda på att mötas digitalt, helt eller delvis, ett tag till. Som har beskrivits i flera tidigare inlägg på bloggen såFortsätt läsa ”När vi talar om ”digitaliseringen”…”

Vikten av att beforska och utvärdera digitalisering i förskolor och skolor

Detta inlägg är skrivet av Anna-Lena Godhe Digitaliseringsstrategin för skolväsendet som antogs 2017 har tre fokusområden; Digital kompetens för alla i skolväsendet, Likvärdig tillgång och användning, Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.   Grundat på strategin har revideringar av styrdokumenten gjorts avseende digital kompetens. Men hur påverkas undervisning och lärande av dessa förändringar? Detta ärFortsätt läsa ”Vikten av att beforska och utvärdera digitalisering i förskolor och skolor”

Multimodala analyser i syfte att analysera och utveckla undervisningspraktiker

Denna text är skriven av Eva Svärdemo Åberg I och med den pågående Covid-19 pandemin har både gymnasieskolor och universitet samt högskolor i Sverige snabbt fått ställa om sin klassrumsbaserade undervisning till distansundervisning. Omställningen har tydliggjort att det digitala klassrummet ställer andra krav på förberedelser, kursdesign och interaktion jämfört med klassrumsbaserad undervisning. Hur ska undervisningFortsätt läsa ”Multimodala analyser i syfte att analysera och utveckla undervisningspraktiker”

Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet

Detta inlägg är skrivet av Lisa Molin Det är nog ingen överdrift att påstå att elever varje dag både möter och skapar digitala multimodala texter, som består av exempelvis både bilder och ljud. Det gör att en god läs- och skrivförmåga i en digital textvärld innebär att kunna avkoda, förstå, tolka och använda digitala ochFortsätt läsa ”Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet”

Aktuellt om distansundervisning i pandemins spår

Här kan ni se ett klipp med Linnéa Stenliden och Anna-Martin Bylund om hur distansundervisningen har varit en stor utmaning för gymnasieskolor. På denna länk finns en sammanställning om erfarenheter av att skapa närhet på distans från Center för skolutveckling i Göteborg där Lisa Molin är anställd. Och här finns en rapport om hur passFortsätt läsa ”Aktuellt om distansundervisning i pandemins spår”

Lärares många kompetenser i en digitaliserad undervisning

Denna text är skriven av Ewa Skantz Åberg Skolans digitalisering har lett till ett förtydligat uppdrag att stärka elevers digital kompetens. Vilka krav på lärares färdigheter och förmågor uppdraget medför är däremot inte tydligt definierat. Många lärare upplever en osäkerhet och utmaning i att organisera en undervisning som stöttar elevers digitala utveckling. Vad är detFortsätt läsa ”Lärares många kompetenser i en digitaliserad undervisning”