Vad hände med ”lärarkroppen” när lärarutbildningen gick online?

Denna text är skriven av Eva Wennås Brante och Anna-Lena Godhe Lärarjobbet handlar till stor del om relationer och kommunikation. Det gäller självklart även för mötet mellan högskolelärare och lärarstudenter. Speciellt för lärarutbildning är att lärarna på den inte bara är lärare, utan att de även utbildar blivande lärare. Så vad hände när Covid-19 pandeminFortsätt läsa ”Vad hände med ”lärarkroppen” när lärarutbildningen gick online?”

Digitala aktiviteter som stöd för literacyutveckling

Detta inlägg är skrivet av Eva Wennås Brante Rubriken ovan är även rubriken på en artikel som Anna-Lena Godhe och jag har skrivit. Den är publicerad i ett temanummer av den danska tidskriften Viden om literacy. (klicka om du vill läsa flera artiklar!) Vi lät lärarstudenter observera digitala aktiviteter under svenskundervisning på lågstadiet. Det varFortsätt läsa ”Digitala aktiviteter som stöd för literacyutveckling”

Multimodalt meningsskapande och pandemin

Detta inlägg är skrivet av Petra Magnusson Tillgången till digital teknologi i form av plattformar och mjukvara är en av orsakerna till senare års intresse för det multimodala meningsskapandet, också i skolan. Genom datorer, surfplattor och smarta telefoner, med ständigt nya och förnyade programvaror och applikationer, kan vi och elever i skolan kommunicera på sättFortsätt läsa ”Multimodalt meningsskapande och pandemin”

Digitalisering utifrån de stora perspektiven och utifrån strukturella förändringar

Detta inlägg är skrivet av Anna-Lena Godhe Pandemin har som vi alla vet inneburit stora begränsningar för alla. För forskarsamhället har möjligheterna att träffas och lyssna på varandra vid konferenser i stort sett försvunnit helt. Förhoppningsvis kommer detta i gång så smått under 2021 men i väntan på det har jag allt mer börjat varaFortsätt läsa ”Digitalisering utifrån de stora perspektiven och utifrån strukturella förändringar”

Designorienterade projekt i en tid av digitala utmaningar

Detta inlägg är skrivet av Eva Svärdemo Åberg Som universitetslärare deltar jag med många av mina kolleger i så kallade kurslag, vilka är knutna till kurser som vi undervisar i. Vi planerar tillsammans för kursdesign och genomförande av undervisningen. Inom kurslagsmöten diskuteras ofta både ämnesrelaterade och didaktiska frågor om hur vi gemensamt kan utveckla undervisningenFortsätt läsa ”Designorienterade projekt i en tid av digitala utmaningar”

Att läsa ”med” och ”mot” texter

Detta inlägg är skrivet av Lisa Molin Digitaliseringens påverkan på texter och hur vi kommunicerar är på många sätt bra för en demokrati. Tekniska möjligheter gör det exempelvis enklare att kombinera stilla och rörliga bilder och ljud, vilket gör att vi kan lära och kommunicera på en mängd kreativa sätt. Vem som helst kan dessutomFortsätt läsa ”Att läsa ”med” och ”mot” texter”

”Betona digitala kompetensen i nya ämnesplanerna för svenskämnet”

Detta inlägg är skrivet av Linnéa Stenliden ”Digital kompetens är mycket mer än att skriva text via en dator”. Ovanstående rubrik med efterföljande citat kan läsas i en debattartikel i Skolvärlden den 21 mars 2021. Författare är Linda Ekström Lind och Susanna Kellgren Lundberg, båda gymnasielärare och medforskare i ULF-projektet ”Digitalitet jag vet!”. Under snartFortsätt läsa ””Betona digitala kompetensen i nya ämnesplanerna för svenskämnet””

Vinster och förluster?

Detta inlägg är skrivet av Anna Åkerfeldt Jag återkommer ofta till en text skriven av Gunther Kress (2005) där han beskriver vinster och förluster som görs i förflyttningen mellan olika medier. I texten belyser han och beskriver att när den skrivna texten, som distribueras via mediet boken, förflyttas till en webbsida skapas ”gains and losses”Fortsätt läsa ”Vinster och förluster?”

Vad är digital bildning?

Detta inlägg är skrivet av Ewa Skantz Åberg Frågan vad bildning är och vem som bär ansvaret för människors bildningsprocess är ständigt aktuell och dess svar varierar beroende på under vilken tidsepok den ställs. På senare år har denna fråga fått förnyad aktualitet i kölvattnet av samhällets digitalisering. När vi inte bara har tryckta böckerFortsätt läsa ”Vad är digital bildning?”