Aktuellt om distansundervisning i pandemins spår

Här kan ni se ett klipp med Linnéa Stenliden och Anna-Martin Bylund om hur distansundervisningen har varit en stor utmaning för gymnasieskolor. På denna länk finns en sammanställning om erfarenheter av att skapa närhet på distans från Center för skolutveckling i Göteborg där Lisa Molin är anställd. Och här finns en rapport om hur passFortsätt läsa ”Aktuellt om distansundervisning i pandemins spår”

Lärares många kompetenser i en digitaliserad undervisning

Denna text är skriven av Ewa Skantz Åberg Skolans digitalisering har lett till ett förtydligat uppdrag att stärka elevers digital kompetens. Vilka krav på lärares färdigheter och förmågor uppdraget medför är däremot inte tydligt definierat. Många lärare upplever en osäkerhet och utmaning i att organisera en undervisning som stöttar elevers digitala utveckling. Vad är detFortsätt läsa ”Lärares många kompetenser i en digitaliserad undervisning”

Välja och värdera digitala lärresurser

Detta inlägg är skrivet av Anna Åkerfeldt Digitala lärresurser används dagligen på olika sätt i klassrum runt om i Sverige. Resurserna används till exempel som ett stöd i undervisningen, som verktyg för att skapa och dela information med såväl elever som med vårdnadshavare och i bedömning av elevers arbete. De digitala lärresurserna används i skildaFortsätt läsa ”Välja och värdera digitala lärresurser”

Covid-19, utbildningsväsendets svarta svan?

Detta inlägg är skrivet av Linnéa Stenliden Läraren Carolina berättar: Det nya Coronaviruset har rört sig snabbt över hela världen och nu kommit så nära att jag direkt börjar misstänka att min lätta förkylning trots allt skulle kunna vara en samhällsfarlig virussjukdom. Det är torsdag morgon och samtidigt som mina kollegor nu tvingas genomföra nationellaFortsätt läsa ”Covid-19, utbildningsväsendets svarta svan?”

Skolan i skrivkris eller förändrade textkompetenser?

Detta inlägg är skrivet av Sylvana Sofkova Hashemi I ett uppmärksammat UR-reportage ”Skrivglappet” målas det upp en bild av skolan och samhället i kris vad det gäller barn och ungas skrivfärdigheter. Många har också reagerat på programmet och efterfrågar en nyanserad bild där skolan inte kan ensam bära detta ansvar. Se t.ex. dessa inlägg: SkriverFortsätt läsa ”Skolan i skrivkris eller förändrade textkompetenser?”

Det var det där med digital kompetens…

Detta inlägg är skrivet av Eva Wennås Brante. Innan du läser vidare – ta några sekunder och fundera över hur du skulle vilja definiera digital kompetens och vilka färdigheter eller förmågor du förknippar med det. I Sverige används begreppet digital kompetens för att ringa i in de digitala färdigheter medborgare förväntas ha, medan det iFortsätt läsa ”Det var det där med digital kompetens…”