Och sen då? En lärarutbildning i ljuset av pandemin

Detta inlägg är skrivet av Petra Magnusson De allra flesta utbildningar har kunnat genomföras i planerad takt under pandemin tack vare de möjligheter som erbjuds med digitala lösningar. På den lärarutbildning där jag är verksam har vi, likt landets andra lärosäten och många andra arbetsplatser, behövt genomgå en snabb kompetenshöjning och reellt ökad användning avFortsätt läsa ”Och sen då? En lärarutbildning i ljuset av pandemin”

Vad hände med ”lärarkroppen” när lärarutbildningen gick online?

Denna text är skriven av Eva Wennås Brante och Anna-Lena Godhe Lärarjobbet handlar till stor del om relationer och kommunikation. Det gäller självklart även för mötet mellan högskolelärare och lärarstudenter. Speciellt för lärarutbildning är att lärarna på den inte bara är lärare, utan att de även utbildar blivande lärare. Så vad hände när Covid-19 pandeminFortsätt läsa ”Vad hände med ”lärarkroppen” när lärarutbildningen gick online?”

När vi talar om ”digitaliseringen”…

Detta inlägg är skrivet av Petra Magnusson God fortsättning på det nya året! Trots förhoppningar om att vi våra skolor så småningom ska kunna återgå till undervisning i normalläge så får vi förmodligen vara beredda på att mötas digitalt, helt eller delvis, ett tag till. Som har beskrivits i flera tidigare inlägg på bloggen såFortsätt läsa ”När vi talar om ”digitaliseringen”…”

Multimodala analyser i syfte att analysera och utveckla undervisningspraktiker

Denna text är skriven av Eva Svärdemo Åberg I och med den pågående Covid-19 pandemin har både gymnasieskolor och universitet samt högskolor i Sverige snabbt fått ställa om sin klassrumsbaserade undervisning till distansundervisning. Omställningen har tydliggjort att det digitala klassrummet ställer andra krav på förberedelser, kursdesign och interaktion jämfört med klassrumsbaserad undervisning. Hur ska undervisningFortsätt läsa ”Multimodala analyser i syfte att analysera och utveckla undervisningspraktiker”

Aktuellt om distansundervisning i pandemins spår

Här kan ni se ett klipp med Linnéa Stenliden och Anna-Martin Bylund om hur distansundervisningen har varit en stor utmaning för gymnasieskolor. På denna länk finns en sammanställning om erfarenheter av att skapa närhet på distans från Center för skolutveckling i Göteborg där Lisa Molin är anställd. Och här finns en rapport om hur passFortsätt läsa ”Aktuellt om distansundervisning i pandemins spår”

Covid-19, utbildningsväsendets svarta svan?

Detta inlägg är skrivet av Linnéa Stenliden Läraren Carolina berättar: Det nya Coronaviruset har rört sig snabbt över hela världen och nu kommit så nära att jag direkt börjar misstänka att min lätta förkylning trots allt skulle kunna vara en samhällsfarlig virussjukdom. Det är torsdag morgon och samtidigt som mina kollegor nu tvingas genomföra nationellaFortsätt läsa ”Covid-19, utbildningsväsendets svarta svan?”