Kan tillbaka-utvärdering vara ett framgångsrikt inslag inom kamratbedömning?

Detta inlägg är skrivet av Eva Svärdemo Åberg I det här blogginlägget vill jag lyfta fram några intressanta iakttagelser som har redovisats i forskning avseende två granskningspraktiker som brukar benämnas kamratbedömning (eng. peer-assessment) och tillbaka-utvärdering (eng. back-evaluation eller back-review). Vanligtvis brukar kamratbedömning ses som den aktivitet där studenter granskar varandras arbeten, t.ex. när de gerFortsätt läsa ”Kan tillbaka-utvärdering vara ett framgångsrikt inslag inom kamratbedömning?”

Designorienterade projekt i en tid av digitala utmaningar

Detta inlägg är skrivet av Eva Svärdemo Åberg Som universitetslärare deltar jag med många av mina kolleger i så kallade kurslag, vilka är knutna till kurser som vi undervisar i. Vi planerar tillsammans för kursdesign och genomförande av undervisningen. Inom kurslagsmöten diskuteras ofta både ämnesrelaterade och didaktiska frågor om hur vi gemensamt kan utveckla undervisningenFortsätt läsa ”Designorienterade projekt i en tid av digitala utmaningar”