Digitalisering utifrån de stora perspektiven och utifrån strukturella förändringar

Detta inlägg är skrivet av Anna-Lena Godhe Pandemin har som vi alla vet inneburit stora begränsningar för alla. För forskarsamhället har möjligheterna att träffas och lyssna på varandra vid konferenser i stort sett försvunnit helt. Förhoppningsvis kommer detta i gång så smått under 2021 men i väntan på det har jag allt mer börjat varaFortsätt läsa ”Digitalisering utifrån de stora perspektiven och utifrån strukturella förändringar”