Digitala multimodala texter har en  plats i läsundervisningen!

Detta inlägg är skrivet av Lisa Molin Under året har vi kunnat ta del av rapporter om negativa utvecklingstrender när det gäller svenska elevers läsande (t.ex. Lärarstiftelsen, 2021; Tegmark m.fl., 2020). I debatten höjs röster för att läsundervisningen behöver ge mer plats för lustfyllda läsupplevelser och stöttning av elevers läsning av längre, sammanhängande texter. (HandenFortsätt läsa ”Digitala multimodala texter har en  plats i läsundervisningen!”

Digitalisering utifrån de stora perspektiven och utifrån strukturella förändringar

Detta inlägg är skrivet av Anna-Lena Godhe Pandemin har som vi alla vet inneburit stora begränsningar för alla. För forskarsamhället har möjligheterna att träffas och lyssna på varandra vid konferenser i stort sett försvunnit helt. Förhoppningsvis kommer detta i gång så smått under 2021 men i väntan på det har jag allt mer börjat varaFortsätt läsa ”Digitalisering utifrån de stora perspektiven och utifrån strukturella förändringar”

Att läsa ”med” och ”mot” texter

Detta inlägg är skrivet av Lisa Molin Digitaliseringens påverkan på texter och hur vi kommunicerar är på många sätt bra för en demokrati. Tekniska möjligheter gör det exempelvis enklare att kombinera stilla och rörliga bilder och ljud, vilket gör att vi kan lära och kommunicera på en mängd kreativa sätt. Vem som helst kan dessutomFortsätt läsa ”Att läsa ”med” och ”mot” texter”

Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet

Detta inlägg är skrivet av Lisa Molin Det är nog ingen överdrift att påstå att elever varje dag både möter och skapar digitala multimodala texter, som består av exempelvis både bilder och ljud. Det gör att en god läs- och skrivförmåga i en digital textvärld innebär att kunna avkoda, förstå, tolka och använda digitala ochFortsätt läsa ”Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet”